U zemlji dudova

21-23.oktobar 2020, KS Svilara, Novi Sad

projekat „U zemlji dudova“ je povezao svilaru, Almaški kraj, zemlju i jesen – kroz priču o dudovima. Kuće Almaškog kraja su bile (a neke su još uvek opstale) građene zemljom, a ispred svake kuće je, po zakonima Austrougarske monarhije, sađen dud – osim što je izvlačio vlagu iz okolnog terena, lišće dudova korišćeno je za uzgoj svilene bube, a ona za izradu svile u svilari. kroz ove radionice, podsetili smo sve male i velike stanovnike Almaškog kraja, ali i celog Novog Sada i okoline o ovim pričama. projekat je podržan od strane Fondacije Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture kroz javni konkurs za podršku lokalnim umetnicima za realizaciju programa u kulturnim stanicama 2020.

deca su, kroz ovaj projekat, došla u kontakt sa prirodnim materijalima, sa kojima imaju sve manje dodira u gradovima.


osnovni ideja projekta bila je sticanje konkretnih i primenljivih znanja na polju rada sa zemljom u cilju pravljenja ne samo kuća od zemlje, nego i mnogih dela primenjene umetnosti.na sreću, vremenske prilike su nam išle na ruku, pa je svih pet radionica rađeno na platou ispred KC Svilara. kako se nisu pojavili svi koji su se prijavili (neki zbog situacije, neki iz neznanih razloga), radionicama je moglo da se priključi dosta dece iz Almaškog kraja, što nam je bilo posebno zadovoljstvo.

prvog dana, 21.oktobra, održane su 3 radionice: prva radionica obuhvatila je nekoliko malih zadataka, jer smo imali vrtić PU Dream Land sa 22 dece i 3 vaspitača, kao i nekoliko prijavljenih i 2 devojčice iz Almaškog kraja. prvi zadatak bio je bojenje lišća duda zemljanim bojama, a zatim pravljenje pečata sa lišćem na trakama papira 10×70 cm, koje se kasnije savijaju i koji mogu biti kao male čestitke.

drugi zadatak bio je crtanje i bojenje svilenih buba, opet zemljanim bojama.

treći zadatak bio je iscrtavanje i bojenje drvenih kućica – zemljanim bojama.

deca su veoma aktivno učestvovala u sva tri zadatka i napravila divne radove, koje smo kasnije postavili na izložbi.

druga radionica obuhvatila je izradu svilenih buba i lišća od zemlje i slame, a bila je namenjena deci i odraslima. na radionicu je došlo nekoliko najavljenih porodica sa decom, a radionici su se priključila i deca iz Almaškog kraja sa roditeljima i bakama i dekama.

treća radionica obuhvatila je izradu dorodango kuglica od zemlje sa različitim pigmentima.


kroz ove radionice učesnici su se upoznali sa osnovnim principima rada sa zemljom, raznolikošću boja, kao i primenom zemlje u različitim umetnostima (prvenstveno: slikarstvu i vajarstvu.)

drugog dana, 22.oktobra, održane su dve radionice: izrada panela od blatnih maltera sa motivima dudovog lišća, svilenih buba i niti. radionica je trajala 3 sata, a bila je namenjena odraslima. pokazane su sve faze izrade maltera – od fiksiranja trščane podloge, nanošenja blatnih maltera, do izrade dekorativnih slojeva maltera upotrebom zgrafito tehnike i reljefa.

body paint radionica održana je 17-18 časova, bila je namenjena deci i odraslima, a koristili smo motive lišća i svilenih buba. radionici su se pridružila deca iz kraja.

trećeg dana, 23. oktobra, održano je predavanje o zemljanoj arhitekturi, na kome su predstavljene osnove zemljane arhitekture, tehnike gradnje, gradnja zemljom u Vojvodini, problemi kuća od zemlje i data moguća rešenja ovih problema.

izložba radova otvorena je u 18 časova, a istovremeno je bila otvorena i diskusija na temu kuća od zemlje, te su svi zainteresovani mogli da postave pitanja.

stečena znanja tokom radionica svi učesnici mogu dalje razvijati kroz sopstvenu praksu. ideje mogu poslužiti vaspitačima i nastavnicima za osmišljavanje radionica sa decom. zainteresovani odrasli mogu nastaviti dalju edukaciju i obuke kroz razne radionice kod nas i na drugim mestima.

zahvaljujem se divnim ljudima u KS Svilara, koji su izašli u susret svim zahtevima i postigli da se osećam kao kod kuće :)

zahvalnost i divnim učesnicima, prijateljima i poznanicima koji su svratili ovih dana, kao i Miši koji je fotkao prvi dan. do sledeće prilike!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *