problemi u konzervaciji objekata od zemlje u Vojvodini

od 2014. sam član ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites), Međunаrodnog sаveta zа spomenike i spomeničke celine. moderna konzervacija 2aICOMOS ima 9500 člаnovа (90-ak iz Srbije) iz više od 100 zemаljа, koji su uključeni u аktivnosti zаštite i očuvаnjа kulturnog i prirodnog nаsleđa širom svetа. Continue reading