“kreativne ekonomije i razvoj 2021”

20.maj 2015, kulturni centar Novi Sad01 NS2021

dobila sam poziv da se priključim drugom delu konferencije, koju su otvorili Momčilo Bajac (programski savet “Novi Sad 2021”), Peter Langer (direktor Evropske dunavske akademije u Ulmu) i Marton Meheš (umetnički direktor “Pečuj 2010”).

u delu pod nazivom “razvoj nove publike, potencijali i izazovi”, učestvovali su: Tijana Palkovljević Bugarski (galerija Matice srpske), Vesna Latinović (“Bel Art”), Ljubomir Milišić (“Novosadski novi teatar”), Ljiljana Čakmak (centar “Živeti uspravno”) i ja sa “Earth&Crafts”.

nadam se da je onima koji su nas slušali bilo zanimljivo!

više informacija potražite na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *