stabilizacija zemlje

05 stabilizatori zemlje 06 stabilizatori zemljematerijal “zemlja” sastoji se iz vode, vazduha i čvrstih (mineralnih i organskih) materija. stabilizovati zemlju znači promeniti odnos u sistemu zemlja-voda-vazduh, čime se znatno mogu poboljšati njene karakteristike. ali, treba imati na umu da svakoj zemlji ne odgovara svaki stabilizator.stabilizacijapostoji na stotine proizvoda za stabilizaciju zemlje za gradnju, koji se koriste kako u zidnoj masi, tako i na njenog površini. neke od najčešćih su stabilizacija: peskom, biljnim vlaknima, krečom (zemlja sa većim procentom gline), cementom (6-12%, zemlja se većim procentom peskova). u primeni su i mnogi drugi, kako tradicionalni, tako i sintetički i komercijalni proizvodi za stabilizaciju: izmet, krv, vlakna i koža životinja, životinjska ulja, kazein, termitnjak, jaja, vosak; pepeo, biljne masti i ulja, tanin, biljni sokovi; kiseline, soli, silikati, sintetički lepkovi, sapuni, gips…

pa, da ih ukratko navedemo i kažemo čemu služe :
*kreč i cement – povećavaju otpornost na pritisak i štite od nepogoda.
kod nas se blatni malteri nikada ne ostavljaju vidljivi, kuća je uvek okrečena (štiti zemlju i dezinfikuje površinu), a najvećim delom i dekorisana čuvenom tehnikom ’moleraj’, koji predstavlja jednu od divnih tradicija koje bi trebalo očuvati i naći im savremeni izraz u današnjim kućama.
za razliku od kreča, koji je kompatibilan sa zemljom, i omogućava joj da ’diše’ jer je paropropusan, direktno nanošenje cementnog maltera na zid od zemlje može prouzrokovati velike probleme, pogotovo ako je zid omalterisan sa obe strane. cementi malteri su ’mrtvi’ i ne dozvoljavaju zemlji da diše, pa se vlaga skuplja na spoju ova dva materijala, što dovodi do pucanja maltera, a nekad i do ozbiljnih oštećenja čitavog zida, jer se vlaga skuplja u samom zidu.
naši stari majstori dobro su ovo znali, pa su uvek na zemljani zid postavljali prvo rabic mrežu, ili red opeke ’na kant’ (ili komade opeke, crepa i drugih materijala), koji su onda malterisali cementom.

*urin, balega, krv, jaja, kazein su  tradicionalni dodaci primenjivani u celom svetu. povećavaju  otpornost od nepogoda, smanjuju upotrebu vode, a samim tim i pojavu pukotina prilikom sušenja. sa balegom se postiže i dodatni efekat zbog prisustva vlakana, naročito bitan za obradu površina. ovi tradicionalni stabilizatori zahtevaju mnogo iskustva.

*soli povećavaju otpornost od nepogoda, smanjujući pucanje i bubrenje. dodavanjem 3-5% slane vode postiže se efekat sličan belancu, ali  postoji jako malo znanja o njihovoj upotrebi.

*drvo i vlakna (grane, slama, pleva, konoplja, lan, trnovi četinara, vlakna papira)  koriste se kao armatura – povećavaju otpornost na vučenje i na šokove, onemogućavajući pucanje maltera. povećavaju i termičku izolaciju, jer smanjuju gustinu zida.testovi stabilizovanih blatnih maltera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*