Šibam

000c Shibamčesto nazivan “pustinjski Menhetn” ili “prvi grad solitera na svetu”, jedan je od najstarijih i najboljih primera urbanog planiranja, baziranog na principu vertikalne izgradnje.

000a ShibamŠibam (Shibam) je grad u Jemenu sa oko 7000 stanovnika. prvi podaci o gradu datiraju iz 3. veka, a bio je prestonica Hadramawt kraljevstva. svoju slavu duguje specifičnoj arhitekturi, zbog čega je svrstan na listu svetske kulturne baštine UNESCO-a.006 Shibamiako Šibam postoji oko 1700 godina, većina objekata datira iz 16.veka. mnoge od ovih zgrada su, međutim, rekonsutrisane mnogo puta u poslednjih par vekova. plan grada je trapezoidan, skoro pravougaon; okružen je zemljanim bedemima u kojima su blokovi stanova, takođe od zemlje, u ortogonajnoj mreži. neke stariji objekti datiraju iz prvih vekova islama, kao što je Petak džamija i zamak iz 1220. godine. u Šibamu ima nekoliko džamija, 2 stare palate sultana, dupla monumentalna kapija i 500 drugih zgrada, pojedinačnih ili grupisanih, i sve građene u istom materijalu: nepečenoj cigli.000b Shibamgrad se nalazi na platou okružen plavnom ravnicom obližnje reke. ograničen površinom platoa, kao i činjenicom da ne žele graditi na plodnom tlu, grad raste u visinu, a ne u širinu; pa se Šibam razvija vertikalno formirajući gusto urbano tkivo. 004 Shibamsve zgrade u gradu su zidane ćerpičem, a čak 500 od njih su kuće-kule, visine 5 do 11 spratova od kojih neki prelaze i 30 metara visine, gde svaki sprat ima jedan ili dva stana. zidovi od ćerpiča su napravljeni od blata iz reke, sužavaju se prema vrhu zgrade, da bi se smanjio pritisak u donjim delovima zidova. ovi zidovi se obnavljaju s vremena na vreme, jer dolazi do erozije materijala zbog vetra i kiše.101 Shibamstanovnici pokrivaju ravne krovove i spoljašnje fasade zgrad zaštitinim slojem kreča, kako bi se sprečila oštećenja vodom, ali i kako bi se smanjilo pregrevanje tokom visokih letnjih temperatura.56 Shibamiako se nalazi na visokoj platformi, Šibam je u opasnosti od oštećenja pd poplava tokom kišne sezone. grad je bio teško pogođen poplavama u 2008, kad su temelji mnogih zgrada oštećeni, što je dovelo i do kolapsa nekih od njih.55 Shibamkako su ga mnogi stanovnici tokom 20.veka napustili, zgrade su počele da se urušavaju. ipak, poslednjih 20 godina, vlada, agencije i pojedinci sarađuju na obnovi Šibama, ne kao turističkom centru, nego kao živom gradu!110 Shibammapa pokazuje napredak u obnovi, gde se vidi da je oko 200 domova obnovljeno korišćenjem tradicionalnih tehnika gradnje. 01 šibamtu je i plan jedne tipične kuće. 08 šibam jedna zgrada po spratovima prozori su često bogato rezbareni i vraćen im je stari sjaj zahvaljujući lokalnim zanatlijama.109 Shibamza dodatni užitak – pogledajte: Agha Khan Award for Architecture 2007.
nadam se da ćemo i odavde jednom napraviti izveštaj ;)

One thought on “Šibam

  1. kakve su šanse da preživi građanski rat !? jemen je nevjerovatan, naročito ovaj sjeverni i sjevero-zapadni dio, svako selo, svaki most, svaki je umjetničko djelo – što možda i nije čudno u zemlji takve prirodne ljepote !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*