kurs zemljane arhitekture

kurs zemljane arhitekture
sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Društvo arhitekata Novog Sada i Earth&Crafts organizuju drugi kurs zemljane arhitekure u Srbiji i regionu.

za sve koji nisu u mogućnosti da se priključe kursu, organizujemo zagrevanje u četvrtak 22.januara 2015. u prostorijama DANS-a sa početkom u 19h, na kome se možete upoznati sa osnovnim idejama i temama o kojima će biti reči tokom kursa!

takođe, otvaramo i mali interni konkurs na koji mogu da se prijave svi koji su učestvovali u projektovanju, gradnji ili nadzoru nekog eko / pasivnog / održivog / energetski efikasnog objekta i koji žele da ga prikažu učesnicima u trajanju od 30 minuta u nedelju 25.januara od 15 časova, a učesnici će sami izabrati koji projekat bi najviše voleli da čuju!

ZAŠTO UBRZANI KURS ?
kako bismo izašli u susret i ljudima koji nisu iz Novog Sada i olakšali im dolazak i boravak, odlučili smo da kurs bude u vidu intenzivne vikend obuke.

ZAŠTO KURS ZA ZEMLJANU ARHITEKTURU ?
kako bismo promovisali i popularisali ovaj, nekad tako rasprostanjen, vid gradnje i kako bismo ukazali na bitnost očuvanja postojećih objekata, ali pre svega tradicije i identiteta ovog područja,  odlučili smo da i ove godine organizujemo kurs zemljane arhitekture u saradnji sa DANS-om.
kroz ovaj kurs upoznaćemo se sa prednostima i manama zemlje kao građevinskog materijala, tehnikama gradnje, dijagnostikom postojeće zemljane arhitekture i patologija koje se najčešće javljaju na ovakvim kućama, modernom zemljanom arhitekturom, a naučićemo i kako se rade testovi zemlje, stabilizacija i obrada površina.

KOME JE KURS NAMENJEN?
kurs je namenjen svim zainteresovanim studentima arhitekture, građevine, ekologije i sličnih interesovanja, koji, na ovaj način, dobijaju uvid u još jedan od interesantnih građevinskih materijala koji se vrlo malo izučava tokom osnovnih studija; što otvara mogućnost za kasnije obavljanje studentske prakse tokom „Letnje škole zemljane arhitekture  u Mošorinu“. osim toga, dobra je priprema za sve zainteresovane za apliciranje na post master DSA Terre uokviru CRAterre programa na Visokoj nacionalnoj školi arhitekture u Grenoblu, a otvara i razne druge mogućnosti i perspektive za saradnju.
osim studentima, kurs je namenjen i svim drugim zainteresovanim pojedincima, iz struke ili izvan nje, koji bi želeli steći osnovna znanja u ovoj oblasti, razumeti materijal zemlju ili graditi u sopstvenoj režiji.

USLOVI POHAĐANJA
potrebno je popuniti onlajn prijavu u kojoj se navode motivi i razlog prijave, kao i očekivanja od ovog kursa.

STRUKTURA KURSA
zagrevanje & uvod za kurs održaće se u  četvrtak 22.januar u 19h (neobavezni deo, otvoren za javnost) – generalna prezentacija o zemljanoj arhitekturi

kurs će se održati tokom vikenda 23-25.januara 2015.godine u prostorijama DANS-a,u pet nastavnih blokova od po 3 sata, a teme su sledeće:
I zemljana arhitektura i konstruktivne kulture (23.januar, petak, 16:30-19:30)
istorijski i kulturni uvod, upoznavanje sa  istorijom zemljane arhitekture u svetu
II tehnike gradnje zemljom (24.januar, subota, 10:00-13:00)
u svetu i najrasprostranjenije tehnike kod nas
III nasleđe (24.januar subota, 15:00-18:00)
dijagnostika, konzervacija, vojvođansko nasleđe od zemlje
IV moderna zemljana arhitektura (25.januar, nedelja 9:00-12:00)
primeri iz sveta
V sastav zemlje, testovi i stabilizacija, obrada površina (25.januar, nedelja 13:00-16:00 testovi i vežbe sa različitim stabilizatorima,  blatni malteri

INFORMACIJE O PROGRAMU KURSA
nastava se održava na srpskom jeziku, a vodi je Dragana Kojičić, član Društva i trenutno jedini stručnjak u oblasti zemljane arhitekture kod nas, sa specijalizacijom DSA Terre 2008-2010 i višegodišnjim praktičnim iskustvom u radu sa zemljom.

ROK ZA PRIJAVU
rok za prijavu je do petka, 16.januara 2015.

KOTIZACIJA
cena kursa je 6.000 dinara, a popust za studente i nezaposlene je 5.500 dinara, a račun za uplatu biće dostavljen prijavljenim kandidatima po završetku konkursnog roka (nakon 16.januara.)

DODATNE INFORMACIJE
učesnici dobijaju sertifikat o 15-časovnom kursu za zemljanu arhitekturu. ovaj sertfikat (još uvek) ne nosi nikakve dodatne bodove u daljem školovanju. za sve ostale informacije možete kontaktirati direktno Draganu Kojičić na  dramarchin@gmail.com ili možete pogledati informacije na sajtovima: dans i zemljanarhitektura.comFB grupama DANS-aCentar za zemljanu arhitekturu i stranici Earth&Crafts.

POZIV ZA INSTITUCIJE U REGIONU
ukoliko ste zainteresovani da tokom zime održimo sličan kurs i kod Vas, javite se da se dogovorimo o saradnji!

zimski kurs zemljane arhitekture CRAterre photo

One thought on “kurs zemljane arhitekture

  1. Pingback: Kurs zemljane arhitekture u januaru | Permaculture Association of Serbia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *