ka novim ruralnostima

16.maj 2019, Arhitektonski fakultet u Beogradu

pozvana sam da održim predavanje na seminaru “Ka novim ruralnostima (Towards New Ruralities)” na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 16.maja 19-20:30h. seminar je organizovan u okviru Međunarodnog naučnog skupa AlterRurality 2019: “Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora” u saradnji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i međunarodne istraživačke organizacije ARENA (Architectural Research Network).

imala sam čast i zadovoljstvo da upoznam dr Ognjena Šukalo, docenta na Arhitekonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, koji je govorio pre mene.

seminar je organizovala profesorica Anđelka Ćirović.

hvala na pozivu i iskustvu!

više o seminaru pogledajte na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*