problemi u konzervaciji objekata od zemlje u Vojvodini

od 2014. sam član ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites), Međunаrodnog sаveta zа spomenike i spomeničke celine. moderna konzervacija 2aICOMOS ima 9500 člаnovа (90-ak iz Srbije) iz više od 100 zemаljа, koji su uključeni u аktivnosti zаštite i očuvаnjа kulturnog i prirodnog nаsleđa širom svetа. Continue reading

Šarkanji hlebovi :)

kad god Vinko  dođe u Mošorin, ponese bar jedan svoj domaći hleb… a kad smo otišli u Batinu na radionicu, osim hleba i kolača koje je on spremao, i sestra Margareta dala je doprinos održavši radionicu pravljenja hleba! konačno sam isprobala oba recepta! za jednostavne uslove koje imamo, kao i za životne prvence, mislim da su sasvim dobro ispali :) hleb 0 Continue reading

Arad

iz arhive – maj 2013.
Arad je grad u zapadnoj Rumuniji, na desnoj obali Mureša. meni se mnogo više svideo Temišvar, jer se ovde, u glavnoj ulici, nekako sve vrti oko saobraćaja, kao da nedostaje prostor za pešake… sve dok nismo zašli malko dublje u grad ;)202a Rumunija Arad 2 ulice

Continue reading

Temišvar

iz arhive: 3.maj 2013.53 Rumunija Temisvar glavni trgnajveći grad Banata, četvrti u Rumuniji, iako leži na reci Begej, ime duguje reci Tamiš (rum. Timiş, antički Tibisis), koja je nekad ovuda proticala. i, kao što pomenusmo u uvodu, Temišvar je prvi grad u Evropi koji je imao tramvaje koje vuku konji i prvi grad posle Njujorka u svetu koji je imao električno ulično osvetljenje! naziva se još i “mali Beč”, jer arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča…

Continue reading